Vastleggen van Service Level Agreements (SLA) in Inventive

Een Service Level Agreement (SLA) is een contract waarin duidelijk, overzichtelijk en meetbaar de vereiste serviceverlening wordt gedefinieerd en gemaakte afspraken worden vastgelegd. In Inventive kunnen deze SLA's worden vastgelegd, zodat u nog duidelijker inzichtelijk maakt, welke klant, welk niveau van service wordt geboden. Daarnaast kunnen de geleverde diensten worden geëvalueerd en waar nodig verbeterd. 
 

De vastlegging van SLA's vindt plaats in de module Main Contracten. Deze module bevat meerdere functies waarin u alle afzonderlijke aspecten omtrent een SLA kunt vastleggen. Van het invoeren van diverse typen servicecontracten tot het vastleggen van specifieke details als contractnummers, begin- en einddata en de minimale responstijd van een opdracht zijn gegevens die u kunt vastleggen in de module Main contracten. Niet alleen contactinformatie wordt vastgelegd, ook de gedane servicehandelingen en de jaarlijkse indexering van kosten voor de dienstverlening worden vastgelegd. 
 

Ten slotte is het mogelijk om door middel van diverse rapportages te beoordelen of wordt voldaan aan de afspraken in de SLA. Dankzij de module Main Contracten krijgt u een beter beeld van de serviceverlening in uw bedrijf en kunt u op diverse vlakken kwaliteitsverbeteringen doorvoeren. 
 

De voordelen van de module Main Contracten

  • Helder en duidelijk vastgelegd welke afspraken er omtrent dienstverlening zijn gemaakt;
  • Vastlegging van prestatie indicatoren en kwaliteitseisen van de te leveren diensten en/of producten;
  • Rechten en plichten van beide partijen omschreven;
  • Vastleggen van jaarlijkse indexeringen op het onderhoudscontract
  • Diverse typen servicecontracten vast te leggen;
  • Door middel van rapportages kunnen bepalen of er wordt voldaan aan afspraken in de SLA. 

 Meer weten over Main Contracten in Inventive Web Access? Maak dan een afspraak voor een gesprek waarin u een beeld krijgt van de mogelijkheden.