Privileges & Filters

In Inventive kan door middel van Privileges en Filters worden aangegeven welke gebruikers toegang krijgen tot welke functies en welke activiteiten de gebruiker vervolgens mag uitvoeren binnen een functie. De module Privileges & Filters biedt twee duidelijke overzichten namelijk: 'Wie mag wat?' en 'Wat mag wie?' 

Het overzicht 'Wie mag wat' laat vanuit de functies zien welke gebruikers toegang hebben tot de functie en welke activiteiten gebruikers binnen deze functie mogen uitvoeren. Door het zetten van 'vinkjes' in het overzicht privileges en filters kunnen snel nieuwe privileges voor gebruikers worden ingevoerd of worden gewijzigd. 

Het overzicht 'Wat mag wie' werkt identiek aan het vorige overzicht. Het overzicht 'wat mag wie' laat echter vanuit de gebruiker zien tot welke modules/functies deze toegang heeft met daarbij de activiteiten die mogen worden uitgevoerd.