Kostenplaatsen & Kostendragers

Naast het direct boeken van kosten en opbrengsten op grootboekrekeningen kan met Inventive in dezelfde boeking worden aangegeven op welk project, en/of welke afdeling, filiaal, productgroepen deze kosten of opbrengsten kunnen worden toegewezen. In Inventive wordt daarvoor kostenplaatsen en kostendragers (of hoofd- en subkostenplaats) gebruikt. 

Voorbeeld: autokosten worden geboekt op de grootboeking Autokosten, op de afdeling en op de betreffende auto. Eén en ander geldt ook voor opbrengsten. Zo kunnen in rekening gebrachte advieswerkzaamheden op de grootboekrekening Adviezen worden geboekt en meteen op het betreffende project, de afdeling en de consultant. Op deze manier kunnen balansen en exploitatieoverzichten door Inventive gemaakt worden voor het hele bedrijf, filialen, projecten, afdelingen en zelfs personen of auto's.