Eigen velden

Op de kaarten voor relaties en contactpersonen is een groot aantal velden opgenomen om informatie vast te leggen. Toch kan het voorkomen dat men velden tekort komt. Met de functie "Eigen velden" is het mogelijk om onder andere de relatiekaart en de contactpersoonkaart uit te breiden met extra velden. Onder een apart tabblad waarvan men zelf de naam kan bepalen, kan men extra velden toekennen. Naast standaard invulvelden voor tekst, cijfers en data kan men ook gerelateerde velden maken die een koppeling leggen naar andere informatie in het systeem.

Een voorbeeld is het toevoegen van extra velden op de relatiekaart van een relatiekaart onder het tabblad "Extra gegevens", zoals "Reisafstand" of "Aangebracht door". Dat zou een eigen veld kunnen zijn dat een koppeling legt naar de contactpersonen. Vanuit dat veld kan dan direct doorgeklikt worden naar de contactpersoonkaart en alle relevante informatie van die contactpersoon opvragen. Eigen velden worden automatisch opgenomen in de zoekfuncties en kunnen daarnaast worden gebruikt in rapportages om informatie af te drukken.

 


Tabblad extra gegevens inclusief 2 extra velden

Eigen bestanden

De functie "Eigen bestanden" gaat een stap verder dan de module "Eigen velden" door een eigen bestand (database) met informatie aan te leggen. Men definieert een bestand, koppelt dat aan een of meer bestaande functies, bijvoorbeeld relaties, en vult deze met eigen velden. Dit bestand is benaderbaar via de Powernavigatie van de gekoppelde functie. Een voorbeeld opgenomen van het eigen bestand "Wagenpark" dat is gekoppeld aan de relatiekaart om het wagenpark per personeelslid bij te houden.


Eigen bestand Wagenpark