Versies vergeleken

Uitleg

  • Deze regel is toegevoegd.
  • Deze regel is verwijderd.
  • Opmaak is veranderd.

Ivsiframewfixedaspect
iframeidivsIframeFARAM
URLhttps://player.vimeo.com/video/207337210

Business Platform Partner

Inventive is het zakelijke platform voor het Nederlands bedrijfsleven. Bedrijven krijgen met Inventive toegang tot de beste applicaties en tools. Zij werken met het Inventive platform vanuit één bron, zodat iedereen binnen de organisatie van elkaar begrijpt wat hij of zij bedoelt en integraal management mogelijk wordt. Wij begrijpen het unieke DNA van de strategie en organisatie van onze relaties, het DNA waardoor zij zo succesvol zijn. Onze relaties zien dat de ERP oplossing hun unieke DNA en onderscheidend vermogen versterkt.

Wij ondersteunen de samenwerking binnen en tussen organisaties door de verzameling van kennis te faciliteren, te structureren en te rapporteren. Wij bieden de garantie op één werkelijkheid, door eenduidige, geborgde en deelbare rapportages, toepasbaar in iedere unieke omgeving. Wij creëren waarde en succes door ieder te laten werken hoe hij wil, met de juiste combinaties en te rapporteren zoals het moet.

Single Source of Truth

De Single Source of Truth is het uitgangspunt voor ieders handelen op operationeel, tactisch én strategisch niveau. De Single Source of Truth is vereist om één business value te creëren. En één business value betekent één definitie met één waarde. Zo begrijpt iedereen van elkaar wat hij of zij bedoelt en wordt integraal management mogelijk.

Many apps in, one report out. Niet het ontwikkelen van applicaties en tools, maar het integreren hiervan in het bedrijf bepaalt het succes van organisaties. De samenwerking tussen alle partijen vraagt om het verzamelen, structureren en rapporteren van data in een begrijpelijk en deelbaar format. Met zoveel partijen en nog veel meer data is het noodzakelijk om goed te kunnen communiceren en te kunnen vertrouwen op één bron.

Digitale transformatie, internet is allesomvattend en bedrijven die dit afwijzen zullen verdwijnen. Organisaties gaan steeds meer digitale waarde genereren en hebben daarvoor de juiste partners nodig om dit te realiseren. Gezamenlijk bouwen deze organisaties en hun partners aan de digitale organisatie van de toekomst. Zo werken zij aan schaalbaarheid. Zo werken zij aan hun uitdagingen.

Eén business, één definitie, één waarde

Verandering, onze missie is dat onze relaties op een andere manier omgaan met informatie. Niet door zelf alles te ontwikkelen, maar door gebruik te maken van bestaande applicaties en tools. Wij willen nieuwe ontwikkelingen ontdekken, onderzoeken en integreren in ons platform. Zo creëren wij business value.

Inzicht, een goede informatiestructuur is het fundament voor het realiseren van verandering en het creëren van business value. De nieuwe manier van denken over waarheid is dat niemand hem in pacht heeft. Waarheid ontstaat door de betrokkenheid en bijdragen van iedereen. De Single Source of Truth is de enige juiste bron, omdat iedereen eraan bijdraagt en iedereen de kwaliteit ervan bewaakt en verhoogt. Het juiste inzicht ontstaat door de toegang die wij bieden op de bron.

Kennis, samenwerking maakt informatie tot kennis. Wij ondersteunen de samenwerking binnen en tussen organisaties door de verzameling van kennis te faciliteren, te structureren en te rapporteren. Wij bieden de garantie op één werkelijkheid, door eenduidige, geborgde en deelbare rapportages, toepasbaar in iedere unieke omgeving.

Wat vinden wij belangrijk?

Wij begrijpen het unieke DNA van de strategie en organisatie van onze klanten. Het DNA waardoor zij zo succesvol zijn. En zien dat de oplossing meer is dan het standaardpakket dat feitelijk voor de concurrent is ontwikkeld en hun unieke DNA en onderscheidend vermogen tegenwerkt.

Wij onderscheiden ons daarmee van onze concurrentie door uiterst snel, in combinatie met het standaardpakket, maatwerkprogrammatuur te ontwikkelen, die aansluit op de vereisten van onze klanten. Inventive heeft daarom het Inventive DNA model ontwikkeld voor het activeren en deactiveren van applicaties zodat de dienstverlening van Inventive – in tegenstelling tot separaat maatwerk – schaalbaar is voor onze klanten.

Meer dan 1.300 ERP functies geïntegreerd in één platform

In Inventive worden uw administratieve en bedrijfsprocessen optimaal en tot in de kleinste details geïntegreerd. Inmiddels biedt het ERP-platform 1.300 geïntegreerde ERP-functies die allen beschikbaar zijn op Windows, Apple, de Cloud en apps voor smartphones of tablets. De Apps zijn zowel beschikbaar voor iOS als Android en zijn tevens te downloaden voor demonstratiedoeleinden. 

De Inventive software is het resultaat van meer dan 30 jaar hard, consistent en inventief werken. Gebruiksvriendelijkheid, uitgebreide mogelijkheden, aansluiting op technische wereldstandaards en open communicatie met systemen buiten Inventive hebben altijd voorop gestaan bij de ontwikkeling van de software. Door gebruik te maken van Inventive worden uw administratieve- en bedrijfsprocessen optimaal tot in de kleinste details geïntegreerd. Daardoor kan de financiële administratie sturend optreden over alle bedrijfsprocessen heen.

Het Inventive ERP-platform kenmerkt zich door gebruiksvriendelijkheid, uitgebreide mogelijkheden, aansluiting op technische wereldstandaards en een open communicatie met systemen van derden. Inventive biedt hiermee een all-inclusive ERP-oplossing die beschikbaar is op uw eigen server en netwerk of in de Cloud (Inventive Online) waardoor u 24 uur per dag en 7 dagen per week overal ter wereld de beschikking heeft over uw ERP-oplossing.

Het Inventive ERP Platform beschikt over meer dan 1.300 functies verdeeld over 10 deelsystemen. Inventive heeft ervoor gekozen om haar ERP-platform, dat sinds 1987 is ontwikkeld en steeds verder is uitgebouwd, niet opnieuw te ontwikkelen voor het web. Dit zou namelijk betekenen dat er 'twee' omgevingen met ieder een eigen business logica ontstaan, waardoor het risico van onderlinge afwijkingen wordt geïntroduceerd met alle gevolgen van dien.

Door in het hart van het ERP-platform een webserver te integreren, worden de vertrouwde functionaliteiten zonder deze risico's via het web beschikbaar gesteld. Hiermee kan alle business logica in het ERP-platform worden aangeroepen en heeft de webserver alleen een rol in de grafische user interface (GUI). Alle processen worden uitgevoerd door de bestaande business logica.

Meer informatie over onze producten en diensten

Inventive biedt u één aanspreekpunt voor uw ERP oplossing. U doet direct zaken met de producent en dat is voorwaarde voor maximale efficiency bij de implementatie van uw ERP oplossing! Dienstverlening staat dan ook in hoog vaandel bij Inventive Software. Om aan onze relaties een optimale dienstverlening te kunnen bieden, heeft Inventive Software een groot aantal diensten ontwikkeld waarvan u gebruik kunt maken. Onze dienstverlening omvat alle fasen van de automatisering van uw bedrijfsprocessen.

Image Modified

UI Children
columns3
displayblock
sorttitle
 


Viewtracker
hidetrue