Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Service & Onderhoud

's Morgens gaan uw onderhoudsmonteurs op pad voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of voor het leveren van een nieuwe installatie. Voor de snelheid van het verwerken van de bestede uren en het leveren van onderdelen en materialen, is het van belang dat uw ERP-systeem benaderbaar is voor medewerkers onderweg en op locatie van uw klanten. 

 Het deelsysteem 'Service & Onderhoud' voorziet in deze behoefte. Hierdoor kunt u de productiviteit en efficiency van uw servicemonteurs verhogen en kunnen u en uw medewerkers altijd via internet beschikken over de meest actuele gegevens uit uw ERP-systeem. Het deelsysteem Service & Onderhoud bestaat uit de hier onder vermelde modules. 

UI Children
columns34
displayblock
sorttitle

Demonstratie Inventive Online

Het Inventive ERP-platform kenmerkt zich door gebruiksvriendelijkheid, uitgebreide mogelijkheden, aansluiting op technische wereldstandaards en een open communicatie met systemen van derden. Inventive biedt hiermee een all-inclusive ERP-oplossing waardoor u 24 uur per dag en 7 dagen per week overal ter wereld de beschikking heeft over uw ERP-oplossing. 

Webaccess
MenuID0
Demotrue


Viewtracker
hidetrue