Serienummers

Het serienummer is bedoeld als unieke identificatie van één specifiek artikel. Hiermee is het binnen Inventive mogelijk om - afhankelijke van de gekozen inrichting - producten te traceren van ontvangst tot aflevering.

Wel of niet uniek serienummer
Afhankelijk van de gekozen inrichting kan een serienummer wel of niet uniek zijn. Een uniek serienummer "ontstaat" door ofwel een goederenontvangst te boeken en daarbij het gewenste serienummer op te geven ofwel door aan een zelf geproduceerd artikel een serienummer toe te kennen. Bij alle vervolgstappen kan men alleen uit selectielijsten een keuze maken. Uitlevering kan maar éénmaal plaatsvinden. Na uitlevering van een serienummer, wordt dit uit de selectielijst voor uitleveringen verwijderd. Voor service/onderhoud kan men het zelfde serienummer uiteraard wel meerdere keren selecteren. Bij een niet uniek serienummer werkt Inventive met vrij invulbare velden zonder selectielijsten. Iedere invoer wordt geaccepteerd zonder controle of het betreffende serienummer al voorkomt.

Interne en externe serienummers
Het kan voorkomen dat een bepaald artikel een serienummer van de fabrikant of leverancier heeft en men daarnaast ook een eigen serienummer wil toekennen. Via de functie "Eigen velden" kan men aan een serienummerrecord meerdere velden voor verschillende doeleinden toevoegen en langs alle gedefinieerde invalshoeken zoeken.

Serienummerartikel
De registratie van serienummers wordt geactiveerd door op de artikelkaart van de betreffende artikelen het vinkje "Serienummer" aan te zetten. Daarnaast kan men instellen of het serienummer voor dat artikel verplicht altijd moet worden gebruikt of dat het optioneel kan worden ingevoerd.

Serienummers van onderdelen
Artikelen kunnen uit onderdelen bestaan met een eigen serienummer. In de modulebeschrijvingen artikelbundel, samengesteld artikel en productie-artikel staat beschreven hoe de verschillende varianten werken. Afhankelijk van de aangeschafte modules is het mogelijk om met artikelen te werken die uit onderdelen bestaan en van die onderdelen afzonderlijk serienummers bij te houden. Bij reparaties en vervanging van onderdelen kan wijziging van serienummers van die onderdelen in het betreffende artikel worden geregistreerd. Op die manier kan het verband worden vastgelegd dat een artikel met een bepaald serienummer bestaat uit een aantal onderdelen met een bepaald serienummer. Stel dat men onderdelen uitwisselt, een onderdeel laat repareren en dat gerepareerde onderdeel vervolgens weer in een ander artikel opneemt, dan is de volledige historie voor dat onderdeel opvraagbaar.

Boeken van reeksen
Om het boeken van grote aantallen serienummers gemakkelijk te maken, kan men naast individuele invoer - al dan niet met een barcode scanner aangesloten op het toetsenbord - ook bijvoorbeeld ingeven "A001" t/m "A1000".