Fiattering inkooporders

In een organisatie is niet iedereen bevoegd om inkopen te doen waardoor een leidinggevende eerst toestemming moet geven voordat bepaalde producten kunnen worden ingekocht. Om dit proces soepel te laten verlopen maakt een medewerker een voorbereidende inkooporder aan, waarna deze door een leidinggevende dient te worden gefiatteerd. In Inventive kan een fiattering simpel worden doorgevoerd in de functie Fiattering Inkooporders.

Medewerkers maken eerst in Inventive een voorbereidende inkooporder aan in de gelijknamige functie waarna ze worden doorgezet naar het inkoopboek. De leidinggevende kan vervolgens zien welke inkooporders moeten worden gefiatteerd. Als een organisatie gebruik maakt van diverse types inkooporders waar andere mensen hun fiat voor moeten geven, kunnen deze worden vastgelegd in een fiatteringsschema zodat duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.