Referentie Grootboekschema

Het unieke van boekhouden is dat voor iedereen (bijna) dezelfde regels gelden, maar dat ieder hier op zijn eigen manier invulling aan geeft. Logisch, want geen twee bedrijven zijn hetzelfde. Dit staat haaks op de steeds meer gestandaardiseerde informatie-uitvraag van Kamer van Koophandel, Belastingdienst, CBS en banken, die met het Standaard Business Reporting (SBR) programma juist hierin veel effort hebben gestoken. Om hieraan tegemoet te komen is er steeds meer noodzaak tot  het standaardiseren van financiële administraties.  Dit is in Nederland in drie stappen gerealiseerd:

  • harmonisatie van de gegevens, zoals die door de verschillende partijen worden uitgevraagd: SBR;
  • export van alle financiële gegevens in een standaard bestandsformaten: XBRL en de auditfiles;
  • eenduidige codering  van deze financiële gegevens: het referentie grootboekschema (RGS).

Inventive heeft het RGS geïntegreerd in haar ERP programmatuur waarbij men het RGS als basisrekeningschema kan hanteren of naar het RGS kan verwijzen.