Verzamelfacturen

Met deze module maakt men van meerdere verkooporders of pakbonnen voor één relatie één factuur. Organisaties die periodiek werkzaamheden uitvoeren of goederen leveren, kunnen voor iedere activiteit de bijbehorende administratieve vastlegging op de juiste datum in Inventive verzorgen. Op die manier loopt men nooit achter de feiten aan en raken er geen lijstjes zoek. Van daaruit verzamelt men periodiek alle informatie op één factuur.

Dit proces wordt op een aantal plaatsen ondersteund door de vastlegging wanneer verzamelen wel of niet van toepassing is. Zo kan men bijvoorbeeld iedere dag facturen maken voor "normale" klanten en de "verzamelklanten" periodiek factureren. Op het debiteuren tabblad van de relatiekaart is een aankruisvak opgenomen of voor de betreffende relatie facturen moeten worden verzameld. Deze informatie wordt standaard overgenomen naar verkooporders die voor de betreffende klant worden aangemaakt. Daar heeft men de mogelijkheid om dit handmatig te wijzigen. Op die manier kan men er voor kiezen een bepaalde opdracht direct te factureren en niet op een later moment te verzamelen.

 Verzamelde facturen kunnen net als gewone facturen worden gewijzigd, afgedrukt met een eigen factuur lay-out en verder worden afgehandeld. Via de Powernavigatie toont een verzamelfactuur alle onderliggende verkooporders die hierop zijn verzameld.

 Verzamelfacturen selectie verkooporder

 
Verzamelfacturen