ERP-TV

Deze module kan het beste worden vergeleken met de beeldschermen in bijvoorbeeld winkels, hotels of in het openbaar vervoer die doelgerichte informatie verstrekken voor het aanwezige publiek. Deze informatie wordt gepresenteerd in een reeks van elkaar automatisch opvolgende pagina's met een ingestelde tijdsinterval. Ook informatiesystemen hebben tot doel om "aanwezigen" - medewerkers en eventueel gasten - van relevante informatie te voorzien. De beperkende factor daarbij is dat men wel in het systeem moet zijn ingelogd als gebruiker. Dat kan betekenen dat men ofwel fysiek achter een beeldscherm zit ofwel dat men via mobiele communicatie op bijvoorbeeld smartphone of tablet berichten ontvangt. 

Zeker bij grotere organisaties is niet iedere medewerker een gebruiker van het centrale informatiesysteem en zullen ook niet alle werkzaamheden achter het beeldscherm plaatsvinden. Juist op die groep richt ERP-TV zich door medewerkers in korte, behapbare informatieblokken te informeren over relevante onderwerpen die snel kunnen wijzigen. Een gedrukte personeelskrant zal prima voldoen om aandacht te vragen voor een activiteit over twee maanden, maar mist "het moment" bij snel veranderende informatie.

Informatie op televisieschermen
In de uitvoering presenteert ERP-TV informatie op een of meer televisieschermen die op verschillende plaatsen kunnen worden opgesteld. Deze schermen worden aangestuurd door een centrale eenheid, een "kastje" met het complete programma dat als een continu voorstelling steeds wordt herhaald. Dit programma wordt periodiek voorzien van nieuwe informatie, zodat de voorstelling actualiseert. Men kan instellen dat bij het tijdelijk uitvallen van de verbinding met informatieleveranciers de oude, bestaande voorstelling wordt herhaald totdat de verbinding weer is hersteld. Dit is echter niet altijd gewenst en daarom is die mogelijkheid optioneel.

Iedere centrale eenheid kan een eigen, ander programma bevatten en worden aangesloten op één of meer beeldschermen. Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk om bij de receptie bezoekers te verwelkomen op basis van de agenda, in de directiekamer omzetcijfers te presenteren op basis van de financiële administratie en bij de serviceafdeling een statistiek van ontvangen en afgehandelde meldingen te presenteren op basis van de serviceregistratie.

Samenstelling van het informatiepakket
Welke informatie men op welke plaats presenteert, is een persoonlijke invulling. In overleg wordt vastgesteld welke informatie men wil presenteren. Dat kan informatie zijn uit Inventive, maar net zo goed het nieuws, het weer, beurskoersen of andere informatie die elektronisch beschikbaar is. Uit al die informatiebronnen kan men een mix maken om te presenteren op de juiste schermen. Verder worden de informatiepagina's - net als bijvoorbeeld een website - vorm gegeven volgens de wensen van de klant. Afhankelijk van het onderwerp kan men een bijpassende vormgeving kiezen, zodat niet alle pagina's er hetzelfde hoeven uit te zien.

Informatie uit Inventive voor ERP-TV
Inventive heeft vier standaard informatiesets die kunnen worden aangeboden ten behoeve van ERP-TV. Deze vier sets zijn als vier aparte ERP-TV modules verkrijgbaar. Daarnaast kunnen in overleg desgewenst andere informatiesets als maatwerk worden opgenomen. Met behulp van de afzonderlijk aan te schaffen module "Transactieclient" wordt in Inventive de frequentie ingesteld hoe vaak relevante informatie van Inventive naar ERP-TV wordt gestuurd. Vervolgens zorgt deze module ook voor de technische uitvoering om de door Inventive gegenereerde bestanden met informatie voor ERP-TV op de juiste (in te stellen) locatie te plaatsen.

De vier standaard informatiesets zijn:

 • ERP-TV: Verjaardagen
  Op de medewerkerkaart en de contactpersoonkaart kan men de geboortedatum opgeven. Voor contactpersonen kan men verder aangeven of men wel of geen melding bij verjaardag wenst. In ERP-TV kan men instellen of men verjaardagsmeldingen wenst voor interne medewerkers, externe medewerkers en/of contactpersonen en binnen welk bereik in dagen voor en na de actuele datum. Op basis daarvan maakt Inventive een selectie die wordt uitgestuurd naar Inventive. Binnen ERP-TV is een pagina lay-out gedefinieerd om verjaardagsinformatie te tonen.
 • ERP-TV: Agenda
  Als u gasten wilt verwelkomen met een bericht op het beeldscherm in bijvoorbeeld de receptie, kan dat in de Inventive agenda worden ingesteld. In figuur 1 is een voorbeeld opgenomen. Op basis van deze agenda-instellingen worden welkomstberichten getoond met een bepaalde opmaak en in een instelbare periode.
 • ERP-TV: Berichten
  Dit zijn algemene teksten met een publicatieperiode en eventueel een foto door deze in het digitaal archief van het betreffende bericht op te nemen. Inventive toont hiervoor een standaard invoerscherm waar men het betreffende bericht kan invoeren.
 • ERP-TV: Kerncijfers
  Hiermee kunnen bepaalde kerncijfers, zoals gemaakte uren en afgehandelde meldingen worden getoond. Vanuit de aangeboden kerncijfers kan men één of meer pagina's maken om delen van deze informatie te tonen. Een consultant van Inventive kan dit verder toelichten.

Realisatie
ERP-TV is een samenwerking tussen Inventive en de firma Merit Media die de apparatuur levert, de centrale eenheden voorziet van de gewenste vormgeving en informatiesets. Inventive levert als module de koppeling naar deze systemen. Voor de verdere realisatie zal men met Merit Media afspraken moeten maken.

Transactieclient
Voor ERP-TV is de elders beschreven module "Transactiecliënt" nodig om periodiek informatie uit te sturen.

 

 

 


Figuur 1: ERP-TV Agenda