Vreemde valuta

Als uw bedrijf veelvuldig zaken doet met buitenlandse leveranciers en klanten is het handig om te kunnen werken met meerdere vreemde valuta en koersen. Inventive biedt deze mogelijkheid. Voordat u aan de slag kunt met vreemde valuta dient er een stamtabel voor valuta's en koersen te worden ingericht. Standaard staat de basisvaluta vermeld op euro's voor de betreffende administratie. Door middel van de valutatabel kan worden aangegeven met welke valuta kan worden gehandeld en betaald. Er wordt gekozen uit drie werkwijzen, namelijk:

  • Werken met dagboeken in de basis valuta;
  • Werken met dagboeken in vreemde valuta;
  • Werken met een andere valuta dan de valuta van administratie.

Voor elke valuta dient een standaard verhouding (koers) te worden aangegeven ten opzichte van de basisvaluta van de administratie, alsmede voor welke periode deze koers geldt. Indien een functie gebruik maakt van vreemde valuta en er voor die valuta geen koers in de koerstabel is ingevoerd, zal de basisverhouding worden gehanteerd.