Planning via voorcalculatie

Bij de start van een nieuw project wordt meestal een voorcalculatie gemaakt. In deze voorcalculatie worden werkzaamheden en/of materialen in aantallen en kosten begroot.  Het opstellen van een voorcalculatie kan een tijdrovende klus zijn. Om het maken van een voorcalculatie te versnellen en vergemakkelijken heeft Inventive de module Voorcalculatie ontwikkeld. Zodra de voorcalculatie is gemaakt, kan deze als planning worden gebruikt aangezien het schema van werkzaamheden is vastgelegd in de voorcalculatie. Via de Inventive module ‘Planningen’ kunnen de werkzaamheden van medewerkers worden ingepland en worden gekoppeld aan hun agenda.