Prijs- en kortingsafspraken verkoop

Binnen Inventive zijn twee modules beschikbaar om prijs- en kortingsafspraken vast te leggen: "Prijs- en kortingsafspraken verkoop" en "Prijs- en kortingsafspraken inkoop". Vanwege een bepaalde overlap worden deze modules hier gezamenlijk besproken. Bij inkopen en verkopen kan sprake zijn van bepaalde prijsafspraken. Het is ondoenlijk om bij iedere levering de overeengekomen prijs op te zoeken. Inventive biedt daarin ondersteuning met de module prijs- en kortingsafspraken. Hiermee kan men aan inkoop- en aan verkoopzijde de relevante afspraken vastleggen, zodat selectie van een artikel op een inkoop- of verkooporder automatisch tot de juiste overeengekomen prijs leidt. In de tabbladen "Algemeen" en "Staffelverdeling" worden van verkoopafspraken getoond. Deze afspraak is van toepassing op alle relaties uit een bepaalde relatiegroep, die artikelen uit een bepaalde artikelgroep bestellen. Het tabblad "Staffelverdeling" toont een kortingsafspraak met een kortingspercentage afhankelijk van het bestelde aantal artikelen.

Prijsafspraken en kortingsafspraken
Zoals de naam al zegt, voorziet deze module in de mogelijkheid om prijsafspraken en kortingsafspraken op te geven. Een prijsafspraak is een vaste prijs in afwijking van de standaard prijs op de artikelkaart. Op die manier kan men bijvoorbeeld prijzen "van 39,95 voor 29,95" instellen. Bij een kortingsafspraak wordt een kortingspercentage ingesteld op de standaard prijs van de artikelkaart. Via een instelling kan men er voor kiezen dat bij invoer het bruto-bedrag plus kortingspercentage wordt genoemd of dat alleen het nettobedrag is opgenomen.

Staffels en lang lopende contracten
Op het tabblad "Staffelverdeling" kan men een afspraak opgeven die afhankelijk is van aantallen van een artikel op één in- of verkooporder. Wanneer men afspraken heeft om gedurende een periode in meerdere orders een bepaald volume tegen een overeengekomen prijs af te nemen of te verkopen, zijn daar de modules "Afroepinkooporders" en "Afroepverkooporders" voor beschikbaar.

Doelgroep
Afspraken kunnen worden vastgelegd voor één artikel, een bepaalde artikelgroep of alle artikelen. Ook bij relaties kan men deze instellen voor één relatie, voor een bepaalde relatiegroep of voor alle relaties. Daarnaast kan men de afspraak instellen voor een specifiek project of voor een specifiek hoofdproject.