Fasen en deadlines

Fasen en deadlines zijn belangrijke begrippen in projectgestuurde organisaties. Bij de meeste projecten wordt gewerkt in fasen die moeten worden afgerond voor een vastgestelde deadline. Door het opdelen van een project in fasen en het vastleggen van deadlines in Inventive kan in één oogopslag worden gezien welke onderdelen van een bepaalde fase (niet) kunnen worden en waar derhalve moet worden bijgestuurd.