Afleveradvies

Deze module automatiseert de handmatige invoer van pakbonnen uit de module "Deelleveringen en pakbonnen". Op basis van ingevoerde verkooporders, beschikbare voorraad en ingevoerde leverdata genereert het ERP-systeem een afleveradvies en maakt op basis daarvan de pakbonnen aan. Deze pakbonnen kunnen daarna nog met de hand worden gewijzigd indien gewenst. Men kan naar keuze alle orderregels selecteren of per verkooporder alleen die orderregels die voor een ingestelde datum liggen.

Orderregels met verschillende leverdata factureren
Op een verkooporder kan men per regel optioneel een leverdatum invullen. Dit is de leverdatum die Inventive gebruikt om regels te selecteren die voor uitlevering of deelfacturatie in aanmerking komen. Los van de modules voor contractadministratie en abonnementsadministratie is het in bepaalde gevallen ook goed realiseerbaar om van te voren deelfacturatie in de tijd uit te zetten. Door periodiek op basis van leverdatum regels te selecteren die voor facturatie in aanmerking komen, kan men snel de juiste facturen genereren en eventueel nog aanpassen.


 


Voorbeeld Selectie van verkooporders

 
Afleveradvies