Werkbonnen

Aan de hand van stuklijsten en materiaalbonnen wordt bepaald welke taken moeten worden uitgevoerd om een eindproduct te produceren. Deze taken worden vastgelegd op werkbonnen en vervolgens verdeeld onder de werknemers. Naast de werkzaamheden kunnen op een werkbon de benodigde materialen en tekeningen, contactpersonen of overige informatie worden vastgelegd. Een werkbon kan diverse taken voor verschillende personen bevatten. Daarnaast kan een werkbon gelden voor meerdere dagen.

Het maken van een globale planning van werkbonnen met daarop een inschatting van de benodigde tijd, begindatum en einddatum is daarom erg belangrijk. Door deze informatie vast te leggen kan een werkbon worden ingedeeld op het planbord. Zodra alle informatie is ingevoerd kan een papieren document worden afgedrukt met daarop instructies of andere relevante gegevens. De lay-out hiervan kan door de gebruiker zelf worden bepaald. Het werken met een papieren werkbon brengt echter een aantal risico’s met zich mee, namelijk dat bonnen kwijt raken of slecht leesbaar zijn. Om deze problemen te voorkomen kunt u kiezen voor de digitale werkbonnen oplossing van Inventive: de Field Service App.