G-rekening en BTW verlegd

Als u personeel uitzendt, uitleent of detacheert op de Nederlandse markt, kan een inlener u vragen een g-rekening te openen. Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee u alleen de loonheffingen en de btw aan ons kunt betalen. De inlener stort het geschatte bedrag aan loonheffingen op uw g-rekening. U kunt dat bedrag alleen gebruiken om de loonheffingen en btw te betalen. Als u deze niet betaalt, kunnen wij de inlener niet meer aansprakelijk stellen voor het bedrag dat hij heeft gestort op de g-rekening.