Voorcalculaties

Bij projectmatig werken start een aanvraag meestal met het maken van een voorcalculatie. In deze voorcalculatie worden werkzaamheden en/of materialen in aantallen en kosten begroot. Er kan veel tijd gaan zitten in het opstellen van deze interne voorcalculatie en het opstellen van de daaruit volgende offerte. Inventive zorgt ervoor dat u dit op een snelle en makkelijke manier kunt doen. 

Opstellen van de voorcalculatie
Voor het opstellen van een interne voorcalculatie zijn diverse mogelijkheden. Met deze module kunt u de voorcalculatie rechtstreeks in Inventive maken. Hierbij kunt u ‘uurcodes’ en ‘artikelen’ gebruiken. Daarnaast kunt u ‘sjablonen’ aanmaken zodat u een nieuwe voorcalculatie van daaruit kan dupliceren. Het is ook mogelijk om de voorcalculatie in een extern Excelsheet te maken waarin u uw eigen business rules heeft gedefinieerd. Het eindresultaat kunt u opnemen in Inventive zonder dat u gegevens moet overtypen. Vervolgens verwerkt Inventive deze gegevens in haar eigen systeem.  Alle ingevoerde gegevens worden in een overzicht geplaatst. In dit overzicht kunt u de aantallen en geldbedragen nogmaals doornemen voordat dit op een offerte wordt geplaatst.

Verschil tussen voorcalculatie en offerte
De woorden voorcalculatie en offerte worden in het dagelijkse taalgebruik nog wel eens door elkaar gehaald. In Inventive is de voorcalculatie puur bedoeld als interne calculatie. Aan de hand van deze calculatie kan een offerte worden opgesteld die naar de klant wordt gestuurd. Inventive bevat de functionaliteit om de interne voorcalculatie automatisch door te boeken naar een offerte. U behoudt hierbij de vrijheid om uw gegevens in de offerte toch anders op te zetten. Zodoende kunnen de (interne) voorcalculatie en de (commerciële) offerte van elkaar afwijken.

Voorcalculatie versus nacalculatie
In Inventive wordt een voorcalculatie altijd gekoppeld aan een project. Op dit project worden vervolgens ook de werkelijk gemaakte uren, gebruikte materialen en de overige kosten geboekt. Door gebruik te maken van de ‘voorcalculatie-monitor’ kunt u diverse ‘views’ maken waarmee u direct inzicht krijgt in de voortgang van het project en kunt u de voorcalculatie versus realisatie in de gaten houden.