Digitale postregistratie

Deze module heeft tot doel om ontvangen post centraal - in bulk - vast te leggen in het digitaal archief en langs die weg beschikbaar te stellen aan geselecteerde (groepen) functionarissen. Papieren documenten kunnen worden ingescand als bijvoorbeeld PDF-document en elektronisch ontvangen documenten kan men direct opnemen. Door alle digitale documenten op een werkstation in een map of directory op te nemen, kan Inventive deze automatisch inlezen, waarna handmatige toewijzing in het digitaal archief kan plaatsvinden aan relaties, projecten.

Vastlegging uitgaande post
Uitgaande post, email en andere correspondentie die vanuit Inventive wordt aangemaakt, wordt automatisch in het digitaal archief vastgelegd zonder dat daar handmatige acties voor nodig zijn

Automatische toewijzing inkomende post
Naast handmatige toewijzing van ontvangen post aan diverse informatiebronnen, kent Inventive ook de mogelijkheid van geautomatiseerde verwerking voor onder andere inkoopfacturen. Documenten worden dan voorzien van een barcode, ingescand en op basis van de barcode toegewezen aan de juiste locatie. De modulebeschrijving over fiattering van inkoopfacturen bevat een uitvoerige toelichting op deze functionaliteit.