Deelleveringen en pakbonnen

Deze module heeft twee functies op basis van handmatige invoer. Op de eerste plaats is deze module bedoeld om pakbonnen aan te maken en af te drukken met een zelf bepaalde lay-out. Daarnaast kan men deze module inzetten om deellevering en deelfacturatie van zowel goederen als diensten mogelijk te maken.

In figuur 1 is een verkooporder opgenomen voor twee takels die ieder afzonderlijk worden geïnstalleerd voor een vaste prijs. In figuur 2 is het invoerscherm opgenomen van de pakbon voor deze verkooporder. Links staan functies om alle pakbonregels volledig uit te leveren of om van een ingevoerde, maar nog niet doorgeboekte pakbon de levering weer op nul te zetten. Per regel kan men ook met de hand het aantal uitgeleverde artikelen opnemen. Op basis van de ingevoerde levering toont Inventive wat er nog in back-order blijft staan.

Pakbon document afdrukken
Op basis van de ingevoerde pakbonnen kan men op de gebruikelijke een pakbon document afdrukken. De lay-out daarvan kan zelf worden bepaald. Zie het betreffende hoofdstuk voor de mogelijkheden van de rapportgeneratoren die binnen Inventive beschikbaar zijn.

Pakbon doorboeken naar factuur
Indien men beschikt over de module "Facturering" kan men aangemaakte pakbonnen doorboeken naar factuur. Desgewenst kan men op de factuur nog enkele aanpassingen doorvoeren. Het aantal van voorraadhoudende artikelen kan niet meer worden gewijzigd, om dat dit anders verschillen met de pakbon introduceert. De pakbon kan men na doorboeken niet meer aanpassen.

Aanpassing verkooporder
Zodra een pakbon is ingevoerd, wordt de verkooporder aangepast waar deze uit voortkomt. In de kolom "Aantal" staan alle nog niet uitgeleverde aantallen artikel. In de kolom "Geleverd" staan de wel geleverde, maar nog niet gefactureerde artikelen en in de kolom "Gefactureerd" staan de geleverde én gefactureerde artikelen (Figuur 3).

De status van de verkooporder wijzigt nu naar "Pakbon ingevoerd" en bij facturatie naar "Verwerkt/nota" als nog een back-order open staat of naar "Pakbon verwerkt" als de order volledig is uitgeleverd. Onderstaand is een overzicht van lopende verkooporders getoond, waarbij de onderste regel de verkooporder uit dit voorbeeld is. In de kolom "Bedrag in Nota" staat het resterende orderbedrag dat nog geleverd en gefactureerd moet worden (figuur 4).

Aanpassing voorraadpositie
Op basis van de ingevoerde pakbon wordt in de voorraadadministratie de beschikbare voorraad gewijzigd, zoals in onderstaand voorbeeld getoond. Van de 10 stuks op voorraad is er één via de pakbon in de Expeditie voorraad opgenomen en zijn er 9 artikelen daadwerkelijk over voor verkoop. Van die 9 artikelen staat er één op een verkooporder om uitgeleverd te worden en daarmee resteert een economische voorraad van 8 stuks (figuur 5).Figuur 1: Verkooporder


Figuur 2: Invoerscherm verkooporder 


Figuur 3: Deellevering


Figuur 4: Deellevering 2


Figuur 5: Aanpassing voorraadpositie