Afroepen en verplaatsen materiaal

Het afroepen en verplaatsen van materialen worden verantwoord op de materiaalbon. Bij het afroepen of verplaatsen wordt op de bon aangegeven welk en hoeveel materiaal, waar en wanneer moet worden afgeleverd. In Inventive kan het afroepen en verplaatsen van materiaal snel en makkelijk worden geregistreerd via de functie ‘Afroepen en verplaatsen materiaal’.