Verkooporders

Als logisch vervolg op de module "Offertes" komt de module "Verkooporders". Hierin legt men alle definitieve opdrachten vast die moeten worden uitgevoerd of uitgeleverd. Voor zover de verkooporder het gevolg is van een offerte kan men deze doorboeken, zodat Inventive het verband vastlegt. Als bijvoorbeeld naderhand de verkooporder wordt gewijzigd, is snel het verband met de achterliggende offerte oproepbaar en eventueel een scan van ondertekende documenten die in het digitaal archief zijn opgeslagen. Uiteraard is het ook mogelijk om een verkooporder in te voeren zonder voorafgaande offerte of om deze los van een bestaande offerte in te voeren. De verkooporderregels zijn vergelijkbaar met de offerte. Met Powernavigatie kan men onder andere navigeren naar gerelateerde gegevens, zoals voorafgaande offertes, de hieruit voortgekomen pakbonnen en orderfacturen en andere informatie. Ook zijn documenten beschikbaar om af te drukken via de Outputbox en kan men het Digitaal archief gebruiken om documenten op te slaan.

Verkooporderblokkade
Op de relatiekaart kan men een verkooporderblokkade opnemen.

Eigen velden en kenmerken
Indien de modules "Eigen velden" en "Kenmerken" zijn aangeschaft, kan men die gebruiken bij de verkooporder. Kenmerken kan men toevoegen aan verkooporders. Eigen velden kan men toevoegen aan zowel de verkooporder als aan de verkooporderregels. De werking van eigen velden op regels is vergelijkbaar met de beschrijving bij de module "Offertes".