Agenda doorboeken naar uren

Als u gebruik maakt van de Inventive agenda kan het handig zijn om uren rechtstreeks vanuit de agenda door te boeken naar de urenregistratie. Hiervoor dient bij een agendapunt een project- en uurcode te zijn ingevuld, zodat deze gegevens automatisch kunnen worden doorgeboekt naar de urenregistratie. Het is hierbij belangrijk dat de agendapunten compleet worden ingevuld. De doorgeboekte gegevens kunnen in de urenregistratie alsnog worden gecorrigeerd. Door uren via de agenda door te boeken wordt er een veel tijd en dubbel werk bespaard.