Verlofregistratie

De vakantiewetgeving is in 2013 veranderd. Iedere werknemer bouwt tijdens zijn dienstverband jaarlijks vakantiedagen op. Over het algemeen worden deze vakantiedagen opgenomen tijdens de zomer of rond de kerstperiode aan het einde van het jaar. Het komt echter voor dat een werknemer niet al zijn vakantiedagen opneemt en deze dagen meeneemt naar het volgende jaar. Met de nieuwe wetgeving zijn er twee soorten vakantiedagen te onderscheiden, namelijk wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waar een werknemer recht op heeft. Dit aantal dagen wordt berekend op basis van het aantal uren dat men wekelijks werkt. Als een werknemer fulltime werkt zijn dit in totaal twintig dagen per jaar. Naast deze twintig dagen krijgen werknemers vaak extra dagen. Deze extra dagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Vanaf 1 januari 2013 is er een onderscheid gemaakt in de verjaringstermijn van deze vakantiedagen.

Verjaringstermijn vakantiedagen
Voor wettelijke dagen geldt een verjaringstermijn van zes maanden, tenzij een werknemer niet in staat is om vakantie op te nemen, dan geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt sowieso een verjaringstermijn van vijf jaar. Door deze aanpassingen moet een werkgever bij het registreren van vakantiedagen een onderscheid maken tussen het opnemen van wettelijke vakantiedagen en het opnemen van bovenwettelijke vakantiedagen.

De veranderingen in Inventive
Deze wijzigingen zorgen ervoor dat het registreren van verlof in Inventive moet worden aangepast. Inventive heeft voor u de technische wijzigingen doorgevoerd in de verlofcalculatie. U moet echter zelf ook een aantal wijzigingen doorvoeren in de wijze waarop u het verlof invoert.

 • Verlofcalculatie vanaf 2013
  In het verleden werd er één project over alle jaren aangemaakt. Het doel van de nieuwe verlofcalculatiefuncties is om per jaar bij te houden wat de ‘stand’ is van de twee verlofsoorten. Dit houdt in dat je per jaar in ieder geval de projecten ‘wettelijk verlof’ en ‘bovenwettelijk verlof’ aanmaakt. Voor elk project wordt vervolgens een aparte verlofcalculatie aangemaakt. U heeft zodoende per jaar en per project een aparte verlofcalculatie. Op een project komt per medewerker een verlof aantal te staan. Dit verlof aantal zal uiteindelijk op nul moeten komen te staan. Dit betekent dat er geen afsluit-/doorboekfuncties meer zijn zoals bij het oude verlofregistratiesysteem het geval was. Op de verlofcalculatie is dan ook geen kolom ‘Vorig jaar’ meer te zien. U kunt wel een complete verlofcalculatie dupliceren naar een volgend jaar.
   
 • Verlofregistratie
  Voor het boeken van uren moet u zelf bepalen op welk project de verlofuren worden geschreven. Als u via de normale urenregistratiefunctie verlofregels schrijft, dan blijft de projectselectie gewoon vrij en dient u zelf een goede keuze te maken. Om dit proces te vergemakkelijken kunt u gebruik maken van de functie ‘Verlofregistratie’. In deze functie kunt u een gebruiker selecteren, waarna van deze gebruiker per actief verlofproject: de voorcalculatie + de geschreven uren + wat nog over is wordt getoond. In het onderste blok kunnen vervolgens urenregels worden aangemaakt op één van de getoonde projecten om direct inzicht te krijgen op welke verlofprojecten de betreffende medewerker nog uren heeft staan. 
   
 • Verlofmonitor
  De functie verlofmonitor is gebaseerd op de nieuwe monitor technieken. Met behulp van Powerviews kun je ieder gewenst overzicht samenstellen. Daarnaast is er ook een nieuw template beschikbaar waar je per medewerker per maand de stand van het verlof weergeeft. Deze kan gedistribueerd worden tezamen met de maandelijkse salarisstrip.

 Verlofcalculatie vanaf 2013Verlofcalculatie vanaf 2013Verlofregistratie
 


Verlofmonitor