Kenmerken

Aan zowel relaties als contactpersonen kan men kenmerken toekennen. Dat geldt eveneens voor orders, facturen en andere basisbestanden. Een kenmerk is een selectiecriterium om op te kunnen zoeken. Zo kan men bijvoorbeeld vastleggen welke contactpersonen een nieuwsbrief krijgen of wat voor soort activiteiten een relatie heeft. Welke kenmerken er zijn, kan men zelf definiëren. Aan relaties en contactpersonen kan men een onbeperkt aantal kenmerken toekennen.

Kenmerken en groepen
Voor de overzichtelijkheid kan men kenmerken onderverdelen in verschillende groepen. Zowel de relatiekaart als de contactpersoonkaart hebben een tabblad "Kenmerken". Hierop worden alle beschikbare kenmerkgroepen getoond. Door een groep aan te klikken ziet men de kenmerken van die groep en kan daaruit een selectie worden gemaakt. Kenmerken worden geregistreerd op de contactpersoonkaart. Het bovenste deel toont de beschikbare kenmerken en onderin staan de kenmerken die voor deze contactpersoon zijn geselecteerd. Voorbeeld van een kenmerk is "Nieuwsbrief abonnee" opgenomen, waarbij de kenmerken voor een aantal nieuwsbrieven kunnen worden opgenomen. Dit betekent dat de betreffende contactpersoon een actieve abonnee is van de nieuwsbrief en dat deze een aantal exemplaren heeft gehad. Zodra deze het abonnement zou opzeggen, wordt het kenmerk "Nieuwsbrief abonnee" verwijderd. Door de overige kenmerken blijft inzichtelijk welke nieuwsbrieven men heeft ontvangen. Dit is uiteraard maar één voorbeeld van de vele toepassingsmogelijkheden van kenmerken.

Kenmerken en zoeken
Kenmerken hebben tot doel om informatie te kunnen zoeken en te selecteren. Om het voorbeeld van de verzending van de nieuwsbrief aan te houden, dient men contactpersonen te selecteren, die in aanmerking komen voor verzending van de volgende nieuwsbrief. Om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken, toont de zoekfunctie al de beschikbare kenmerken waar men een selectie uit kan maken.

Kenmerken toekennen in bulk
Nadat een selectie is gemaakt, kan men etiketten afdrukken, een emailing verzenden of brieven maken. Daarnaast wil men ook voor deze selectie een kenmerk toekennen dat men de laatste nieuwsbrief heeft ontvangen. Om dit met één handeling in bulk uit te voeren, biedt de Bahco-button in de lijstweergave de mogelijkheid om voor een gemaakte selectie in één keer een kenmerk toe te wijzen of te verwijderen. Voor alle functies in de Bahco-button kan men met rechten instellen wie hier toegang toe krijgt.