Vaste journaalposten

In de functie Vaste Journaalposten kunnen journaalposten worden ingevoerd, die periodiek worden aangeroepen voor verwerking in diverse perioden. Hierbij kan worden gedacht aan periodieke afschrijvingen en/of het automatisch verdelen van bepaalde kosten over meerdere perioden.