Overwerkregistratie

In de functie overwerkregistratie kunnen gebruikers bepaalde arbeidsuren definiëren als overwerk. Hierdoor wordt het mogelijk om uren vast te leggen die buiten de normale werkuren vallen. Het bedrijf kan vervolgens bepalen of deze uren worden uitbetaald in geld of tijd.