Urencontrole

Het goed bijhouden van de urenadministratie kan een bedrijf veel geld en informatie opleveren. Het is van belang dat geregistreerde uren worden gecontroleerd. Enerzijds zijn dat geprogrammeerde controles, maar anderzijds is het wenselijk dat een projectleider, bedrijfsbureau en dergelijke de uren controleert voordat deze worden doorberekend aan de klant. Als er wordt afgesproken dat een medewerker zijn werktijd en pauze moet registreren, dan moet er worden gecontroleerd of iemand (bijvoorbeeld) 9 uur registreert per dag. Dat is een voorbeeld van een geprogrammeerde controle. Functionarissen die 'handmatig' de uren controleren, checken vooral of de juiste codes zijn gebruikt voor het project, urensoort, tarief, e.d.