Meerdere magazijnen

Met deze module kan men per artikel de voorraadpositie in meerdere magazijnen bijhouden en daarbij per magazijn een eigen VVP (vaste verrekenprijs) aanhouden plus eventueel een eigen minimum en maximum voorraad. Een magazijn kan een fysieke opslaglocatie aanduiden, maar bijvoorbeeld ook de inhoud van een bepaalde bestelbus of van een "quarantaine magazijn" als ontvangen goederen eerst moeten worden gecontroleerd voor deze in de beschikbare voorraad worden opgenomen.

Een andere variant is de opslag van goederen ten behoeve van klanten (consignatie of warehousing) of levering in delen op afroep nadat de voorraad is gefactureerd. In dit geval kunnen "klantmagazijnen" worden geïntroduceerd waarin voorraad wordt bijgehouden met een VVP van nul. De voorraad is immers geen eigendom (meer) en mag daarom ook niet worden meegenomen in de financiële waardering van de eigen voorraadpositie. Per klant heeft men op deze manier duidelijk in beeld hoeveel voorraad nog beschikbaar is voor uitlevering.

Aanpassing logistieke processen
Introductie van deze module betekent een aanpassing van de logistieke processen. Inventive zal bij veel transacties, zoals goederenontvangst en uitlevering, niet alleen vragen om aantallen artikel, maar ook om de een of meer magazijnen die hierbij betrokken zijn. Wanneer verschillende magazijnen voor een bepaald artikel een andere VVP kennen, heeft dat ook weer financiële consequenties in het pakket.

Voordat een artikel in een magazijn kan worden opgenomen, worden eerst een aantal stamgegevens vastgelegd. Het tabblad "Voorraad" van de artikelkaart geeft inzicht in de voorraadpositie per magazijn. Afhankelijk van de verder aangeschafte modules wordt hier informatie getoond over het gebruik van dit artikel bij inkoop, verkoop, materiaalbonnen enzovoort. Wanneer men bijvoorbeeld een pakbon invoert voor uitlevering van goederen, vraagt Inventive om opgave van het magazijn van waaruit deze goederen "vertrekken". 

Overboeking magazijnen
Binnen Inventive is functionaliteit beschikbaar om op eenvoudige wijze voorraad om te boeken van magazijn "A" naar magazijn "B". Men kan daarbij onder andere denken aan het "bijvullen" van een bestelbus met standaard voorraad vanuit het magazijn. Wanneer de magazijnen met een verschillende VVP werken, zal op de achtergrond een financiële boeking plaatsvinden om de voorraad te herwaarderen.