Google Calendar synchronisatie

Even de agenda synchroniseren is een niet meer weg te denken begrip in de hedendaagse werkomgeving. Onderweg heeft men alle informatie op hun smartphone of tablet, thuis wil men de werkagenda kunnen raadplegen en op het werk willen collega's gezamenlijk agendapunten inplannen.

In de praktijk bewezen oplossing
Om dat allemaal in goede banen te leiden, is de module agendasynchronisatie ontwikkeld. Hierbij is Inventive niet over één nacht ijs gegaan. Het klinkt allemaal zo eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dit een buitengewoon complexe materie te zijn. Inventive is in de praktijk getoetst en aangepast aan bevindingen van klanten. Bewezen is dat dit een in de praktijk bewezen oplossing is voor organisaties van enkele tot honderden medewerkers die agenda-informatie willen delen.

Google als middelpunt in het synchronisatieproces
De techniek is er op ingesteld dat de Inventive agenda synchroniseert met de Google internetagenda. Van daaruit kan men zelf andere apparatuur en andere agendasystemen koppelen voor synchronisatie met de Google agenda. Voor iedere gebruiker in de Inventive agenda maakt men een Google agenda account aan bij Google. In Inventive stelt men per gebruiker de Google inloggegevens in plus de synchronisatie interval.

Agenda-informatie wordt vervolgens periodiek vanuit Inventive naar Google verstuurd en omgekeerd wordt Google agenda-informatie ingelezen die nog niet binnen Inventive bekend is. Zo kan men in twee richtingen agenda-informatie synchroniseren. Er zijn een aantal redenen waarom is gekozen voor de Google agenda als centraal punt voor de synchronisatie:

  • De Google agenda biedt de beste technische mogelijkheden voor een accurate tweeweg synchronisatie tussen Inventive en andere systemen;
  • De Google agenda ondersteunt synchronisatie met de meest uiteenlopende mobiele apparatuur en andere agendasystemen, zoals iCal en Outlook;
  • De Google agenda kan men overal ter wereld in een web interface raadplegen en aanpassen;
  • Het gebruik en de configuratie van de Google agenda is zeer eenvoudig.

Transactieclient
Voor deze functionaliteit is een transactie-cliënt nodig en uiteraard een internetverbinding.