Kilometerregistratie

Het bijhouden van de gereden kilometers is voor medewerkers met een bedrijfsauto of medewerkers die met een privéauto zakelijke kilometers rijden een must. Het bijhouden levert echter veel administratief werk op. In Inventive wordt de kilometerregistratie ingevoerd in combinatie met de urenregistratie. De kilometers die worden gereden zijn in feite projectdoorbelastingen. De kosten voor deze kilometers kunnen worden geschreven op een project. De kilometerregistratie van Inventive voldoet aan de door de belastingdienst gestelde eisen voor kilometerregistraties.