Samengestelde artikelen

Een samengesteld artikel is als het ware een artikelbundel waarbij de onderlinge samenhang van de artikelen wél wordt bewaard. De prijs van het samengestelde artikel is de optelling van de onderdeelprijzen. Bij de definitie van de samenstelling kan men in afwijking van de artikelkaart een andere onderdeelprijs opgeven.

Op bijvoorbeeld een verkooporder wordt het samengestelde artikel net als een normaal artikel ingevoerd. Daar kan het "uitgeklapt" met alle onderdelen worden getoond of "ingeklapt" met alleen de hoofdomschrijving. Ook bij het afdrukken van documenten kan men kiezen voor een ingeklapte of uitgeklapte weergave. In de samenstelling kan men op de verkooporder wijzigingen doorvoeren door bijvoorbeeld een onderdeel te verwijderen of toe te voegen, het aantal of de prijs van onderdelen te wijzigen of een onderdeel te vervangen door een ander onderdeel. In de voorraad worden de onderdelen van het samengestelde artikel als losse artikelen beschouwd. Uit het magazijn wordt in dit voorbeeld dus geen fiets uitgeleverd, maar de losse artikelen waaruit de fiets bestaat.

Productie-artikel
Een andere variant is de module "Productie-artikel". Hierbij worden onderdelen samengevoegd tot een nieuw artikel dat na een productieproces ter vervanging van de onderdelen in de voorraad wordt opgenomen. Zie voor meer informatie de betreffende modulebeschrijving in het deelsysteem "Productie & Planning".