Productie- en assemblageorders

Productiebedrijven zijn bekend met hun processen die vooraf gaan aan het maken van producten. Dit kunnen zowel simpele als zeer complexe productieprocessen met het gebruik van diverse materialen zijn. Om deze processen verder te stroomlijnen heeft Inventive de module Productie- en Assemblageorders ontwikkeld. Hierdoor wordt het mogelijk om de seriematige productie van halffabricaten of eindproducten zeer efficiënt en volledig te sturen.

Via een productieorder worden productieartikelen met een vastgelegde samenstelling geproduceerd. Op een productieorder worden onder andere magazijnlocaties gespecificeerd, waar zich materialen bevinden. Verder bevat een productieorder de nodige informatie om deze productieorder te kunnen uitvoeren, zoals het te maken aantal eenheden.

Start van een productieorder
Voordat u een productieorder start, dient u een lijst van benodigde grondstoffen/halffabricaten samen te stellen, waaruit het productieartikel moet bestaan. U kunt zoveel halffabricaten toevoegen als nodig. Indien er voor ingevoerde productieorders te weinig grondstoffen of halffabricaten zijn, zal de functie besteladvies aangeven welke artikelen bij welke leveranciers moeten worden besteld. Dit gebeurt op basis van een aantal door de gebruiker opgegeven voorkeuren. Het kan echter voorkomen dat u voor een specifieke productieorder wilt afwijken van de opgegeven voorkeur. In Inventive is dit geen enkel probleem. Voor zo'n productieorder kunt u simpelweg op de productieorder de voorkeuren aanpassen.

In productie nemen 
Als alle grondstoffen, producten en halffabricaten beschikbaar zijn, kan de productieorder definitief in productie worden genomen. Tijdens het productieproces leggen uw medewerkers de voortgang en status van het product vast in de productieorder. Op basis van deze gegevens kan de afdeling verkoop vervolgens een inschatting maken over de mogelijke leverdata voor het product, waardoor u uw klanten beter op de hoogte kunt houden over de voortgang en eventuele leverdata.

Gereed melden

Nadat het productieproces is afgerond, kunt u de productieorder gereed melden. Bij de gereed melding kan het werkelijke aantal geproduceerde producten worden opgegeven. Vervolgens worden de gebruikte onderdelen afgeboekt van de voorraad en wordt het gemaakte product ingeboekt in de voorraad tegen de juiste prijs. De programmatuur zorgt voor de juiste financiële boekingen. Daarna kan dit artikel vanuit de voorraad worden verkocht of als halffabricaat in een ander productieproces worden ingezet. De Inventive-module biedt u de mogelijkheid om naar behoefte productieorders aan te maken. Hierbij maakt het geen verschil of u producten produceert ten behoeve van uw eigen voorraad of voor een extern project. Voor het maken van halffabricaten kunt u op vergelijkbare wijze productieorders aanmaken.