Facturatie servicerapporten

De doelstelling van deze module is om bestaande servicebonnen snel en eenvoudig om te zetten in facturen zonder dat informatie dubbel moet worden ingevoerd. Uiteraard blijft handmatige aanpassing van de gegenereerde facturen altijd mogelijk. Nadat een servicerapport is gefactureerd, kan dit niet meer worden gewijzigd en ook niet opnieuw worden gefactureerd.

Verzamelen of individueel factureren
Facturatie van servicerapporten start met de beslissing of deze individueel worden gefactureerd of per debiteur worden verzameld tot één factuur. Het pakket biedt naast de opties voor wel en niet verzamelen ook de mogelijkheid om op basis van voorgedefinieerde kenmerken bepaalde servicerapporten wel en andere servicerapporten niet te verzamelen. Op die manier is een flexibele inrichting mogelijk om het facturatieproces naar eigen wens in te richten.

Samenstelling van de factuur
Op de factuur opgenomen uit het servicerapport overgenomen gegevens is duidelijk te zien hoe het pakket de informatie heeft verzameld.

  • Servicetekst: De tekst die bij het servicerapport op het tabblad "Factuurtekst" is ingevoerd. Administratief heeft dit geen andere betekenis dan het afdrukken van een omschrijvende tekst op de factuur.
  • Urenregels:  Onderhoud" met ieder hun eigen uurtarief.
  • Voorrijdkosten: Indien op het servicerapport aangevinkt, wordt dit artikel opgenomen. Via de module "Prijs- en kortingsafspraken verkoop" kan men de prijs desgewenst per debiteur en/of per project differentiëren.
  • Verbruikte materialen: Alle materialen die op het servicerapport zijn opgenomen, worden overgenomen op de factuur.

Wijzigen van de factuur
Desgewenst heeft men alle vrijheid om de gegenereerde factuur handmatig aan te passen.

Afdrukken van de factuur
Via de standaard beschikbare rapportgeneratoren kan men een factuur lay-out maken die bepaalt welke informatie op het factuurdocument wordt afgedrukt en hoe dit eruit ziet. Zie daarvoor verder de beschrijving van de betreffende rapportage tools.

 


Factuur uit Servicerapport