Hoofdprojecten

Zowel in het grootboek als in de diverse subadministraties beschikt Inventive over projectinformatie. Hierdoor kunnen projectgestuurde organisaties na het eenmalig definiëren van het project binnen de gehele organisatie gebruik maken van projectinformatie. Binnen Inventive is het tevens mogelijk om 'over' de administraties te werken met hetzelfde projectnummer. Hierdoor kunnen organisaties met meerdere administraties binnen de groep over één project blijven spreken en daardoor op alle niveaus over de juiste informatie beschikken. Het consolideren van een project is op deze manier eenvoudig en uitermate effectief.

In een projectgestuurde organisatie is nagenoeg elke handeling, actie en transactie projectgebonden. Analyse van taken, financiële informatie, leveringen, inkopen en productie op projectniveau is essentieel. Een nauwkeurige bewaking van voorcalculatie en realisatie van zowel uren als materiaal draagt bij aan de efficiency van de organisatie en het resultaat van een project. De modules voor projectbeheer vormen dan ook een geïntegreerd onderdeel van het organisatiebrede informatiesysteem. Van offerte tot factuur, van actie tot productie, alle informatie kan gerelateerd worden aan het project dat erbij hoort.

Zowel fixed price- als regieprojecten kunnen naast elkaar gebruikt worden. Op de projectkaart bestaat op elk moment direct inzicht in de status van een project, de lopende acties, de planning, de voortgang, het verwachte resultaat, de offertes, orders en facturen. Alle informatie is direct toegankelijk, waardoor een goede controle en tijdige bijsturing mogelijk wordt. De opzet van de projectstructuur is uiterst flexibel zodat deze geheel aangepast kan worden aan de gewenste manier van werken. Uurgroepen en uurcodes zijn zelf te definiëren. Interne en externe tarieven per uurcode, per uurcode per medewerker en per uurcode per medewerker per project geven alle vrijheid om elke afspraak vast te leggen.