Externe medewerkers

Naast de module voor interne medewerkers is er een afzonderlijke module voor externe medewerkers. Hierin worden gegevens van uitzendkrachten en andere tijdelijke inleenkrachten vastgelegd die niet op de loonlijst staan, maar waarvoor wel een wettelijke verplichting bestaat om gegevens en legitimatie vast te leggen of omdat er andere praktische redenen zijn. Een toeleverancier kan bijvoorbeeld een sleutel krijgen om zelfstandig goederen op te halen of te brengen. In dat geval is het wel zo praktisch om dit vast te leggen, zodat dit binnen het ERP-systeem bekend is. De mogelijkheden voor het vastleggen van externe medewerkergegevens zijn vergelijkbaar met die voor interne medewerkers.

Door de opsplitsing in een afzonderlijke module die via een eigen menufunctie beschikbaar is, kan men een aparte groep toegang geven tot het beheer van externe medewerkers. In veel gevallen komt het voor dat de afdeling personeelszaken de interne medewerkers beheert en het bedrijfsbureau de externe medewerkers. Men kan dan zelfstandig dagelijks de benodigde mutaties doorvoeren als bijvoorbeeld het uitzendbureau nieuwe mensen aanlevert.