Contactpersonen

Per relatie kan u een onbeperkt aantal contactpersonen vastleggen met hun eigen persoonsgegevens. Met Powernavigatie bestaat via de functie "Creëer document" de mogelijkheid om sjabloon-documenten beschikbaar te stellen voor onder andere brieven en e-mails. Op die manier kan men snel gepersonaliseerde correspondentie aanmaken en verzenden vanuit het systeem. Op deze manier aangemaakte correspondentie wordt bovendien automatisch in het digitaal archief van de betreffende contactpersoon opgeslagen, zodat deze informatie altijd opvraagbaar blijft. Bij veel relaties gaat correspondentie over een bepaald onderwerp naar dezelfde persoon. Om daar bij de aanmaak niet steeds handmatige handelingen voor te verrichten, biedt het tabblad "Document" op de contactpersoonkaart de mogelijkheid om een bepaalde persoon als standaard in te stellen voor bijvoorbeeld offerte, pakbon en factuur. Indien men hier gebruik van maakt, zal de aanmaak van bijvoorbeeld een factuur automatisch leiden tot toewijzing aan de betreffende persoon.

Melding van verjaardagen en jubilea
Via een voorkeurinstelling kan men aan eigen medewerkers een feestelijke automatisch een felicitatie laten versturen voor verjaardagen en jubilea. Daarnaast kan men ook per contactpersoon aangeven of men wel of geen melding wil krijgen op basis van de ingevoerde geboortedatum. In bovenstaand voorbeeld van de contactpersoonkaart is de geboortedatum ingevuld en (rechts boven) het aankruisvak "Verjaardag melden" aangevinkt. Op de verjaardag van deze contactpersoon toont Inventive bij de eerste inlog op die dag een melding.

Export contactpersonen naar vCard beschikbaar
vCard is een digitaal formaat voor het uitwisselen van persoonsgegevens met bijvoorbeeld mobiele telefoons. Naast de geautomatiseerde communicatiefuncties van Inventive kan men ook een vCard exportbestand maken van een selectie contactpersonen voor gebruik in een ander systeem. Als alternatief is het mogelijk om direct vanaf de contactpersoonkaart één vCard exportbestand te maken van één contactpersoon.

Lijstweergave
Met onderstaande lijstweergave van de functie contactpersonen kunt u zelf verder werken door gebruikt te maken van getoonde buttons.