Projectadministratie

Ieder project start met de aanmaak van een projectkaart in de projectadministratie. Dat is een handeling van enkele muisklikken, waarbij projectcode en projectomschrijving worden vastgelegd. Daarmee bestaat het project en is het klaar voor gebruik. Extra informatie kan naar keuze op dat moment of op een later tijdstip worden toegevoegd.

Projectcode
Projecten kunnen naar keuze een automatisch bepaald oplopend nummer krijgen of een vrij te bepalen codering van letters en cijfers. Omdat Inventive een volledig geïntegreerd pakket is met geavanceerde zoekfuncties, is opname van een "classificatiesysteem" in de projectcode niet nodig. Bij wijziging van omstandigheden kan dit alleen maar nadelig zijn. Langs alle gewenste invalshoeken (klant, soort project, tijd enzovoort) kan men projectinformatie terugvinden. Voor zover gewenst, blijft toepassing van een classificatiesysteem in de projectcode wel mogelijk.

Projectstatus
Ieder project kent een projectstatus. Men kan zelf bepalen welke statussen er zijn en per status aangeven of het project in die status wel of niet actief is en dus gebruikt kan worden. Statussen kunnen bijvoorbeeld zijn "In offerte", "In opdracht" en "Afgerond".

Verdichting
Op de projectkaart is het veld "Verdichting" opgenomen om in rapportages over bijvoorbeeld urenbesteding of financiële resultaten van bepaalde soorten projecten als geheel cijfers op te nemen. Men kan zelf bepalen welke verdichtingen voor de organisatie gewenst zijn.

Compleet
Op de projectkaart is het veld "Compleet" opgenomen om een handmatige indicatie vast te leggen in hoeverre een project gereed is. Dit blijft altijd een persoonlijke interpretatie. Immers, als de helft van het urenbudget is verbruikt, betekent dat niet automatisch dat het project ook voor de helft gereed is.

Projectkenmerken
Indien de module "Kenmerken" is aangeschaft, is deze ook op de projectkaart beschikbaar. Men kan zelf kenmerken voor projecten definiëren, aan projecten toekennen en daar op zoeken. Zie verder de afzonderlijke modulebeschrijving "Kenmerken".