Productie artikelen

Een productieorder bestaat uit één of meer productie-artikelen. Voordat kan worden gestart met het maken van een productieorder dient er een lijst met definities van productieartikelen te worden gemaakt. Deze lijst is een opsomming van onderdelen waaruit een productieartikel bestaat. Dit productieartikel kan een halffabricaat zijn die samen met andere productieartikelen wordt samengevoegd tot een nieuw productieartikel.