Gebruikers & Gebruikersgroepen

Voordat men aan de slag kan met het ERP-systeem Inventive moet worden gespecificeerd welke mensen gebruik gaan maken van het systeem. Voor elke gebruiker die wordt toegevoegd in Inventive dient een gebruikersaccount te worden gekoppeld aan een medewerker. Na het invoeren kunnen de privileges en filters voor deze gebruiker worden aangegeven. Een gebruiker kan ook worden opgenomen in een gebruikersgroep. Aan een gebruikersgroep worden privileges toegekend, die gelden voor alle gebruikers in die groep.