Contact us

ERP Portaal functionaliteit 


In de 'klassieke benadering' van een ERP-systeem is er sprake van een centraal ERP systeem waar men in kan loggen, vervolgens heeft men een voorbedacht menu waarin de functionaliteit is ondergebracht. Men dient met dit centrale menu te gaan werken, waar voor de échte gebruikers geen logica inzit. Het inloggen in het ERP systeem was dus de 'voordeur' naar concrete bedrijfsinformatie. Deze werkwijze was tot voor kort een geaccepteerd proces. Dit is toch anno deze tijd een verouderd proces en met de alsmaar sneller groeiende technologische ontwikkelingen ervaart men dit terecht als een 'dubbele' handeling. Men is al ingelogd in het systeem, maar om ze de gewenste informatie 'compleet' te maken dient men in een tweede systeem in te loggen en wederom de selectie criteria uit te voeren. Dit is met de portaal functionaliteit van Inventive verleden tijd!

Afgelopen jaren ontstaat steeds meer de wens om informatie met elkaar te 'mixen' op één internetpagina. Hier hebben wij met de portaal functionaliteit gehoor aan gegeven. Dit betekent dat het ERP-systeem niet alleen via de klassieke benadering toegankelijk is, maar ook via de moderne wijze door bijvoorbeeld een integratie te maken met uw intra, extra of internet pagina's. Ons Web Access Platform staat het echter toe om specifieke functies van het ERP-systeem te plaatsen op een internetpagina. Dit noemen wij gedistribueerde functionaliteit of portaal functionaliteit. 

Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld portaal waar u de meest prominente medewerkersfuncties van het ERP-systeem plaatst. Of een leveranciersportaal waardoor uw leveranciers inkooporders kunnen voorzien van leverdata. En uiteraard klant/relatie portalen waarin u functies aan uw afnemers ter beschikking stelt. Met andere woorden, de ERP systemen van de toekomst dienen de ERP functionaliteit naadloos te geïntegreerd met websites (intern of extern). Onderstaand volgen een aantal portalen:

Workflow & processen


Een van de belangrijkste succesfactoren voor de implementatie en gebruik van een nieuwe ERP systeem is 'structuur en overzicht' in de bedrijfsprocessen. Inventive heeft een unieke oplossingen om deze processen weer te geven en te integreren met ERP functionaliteit. Wij noemen dit de Business Desktop. Wij hebben een schets van diensten met planning op projectniveau geplaatst in onderstaande afbeelding om u een beeld te geven hoe dit eruit komt te zien. Uiteraard is dit niet het 'procesplaatje' van uw organisatie, daarom willen wij aan de hand van dit schema de werking van onze Business Desktop toelichten. Voor een uiteindelijke case van uw organisatie willen wij u uitdagen om uw eigen procesplaatje te schetsen, zodat we dit schema als rode draad kunnen nemen om een case voor te bereiden.

Wij hebben de afbeelding ontvangen en deze gekoppeld aan één of meerdere ERP functies of andere Business Desktops. Hiermee creëert het 'proces plaatje' de gewenste structuur en overzicht , door op één van de processen te klikken zal Inventive de daaraan gekoppelde ERP functionaliteit starten. Hierbij wordt niet alleen de desbetreffende ERP functie gestart, maar tevens de meest voor de hand liggende selectie van data gepresenteerd.

Doordat binnen de Business Desktops ook kan worden verwezen naar een andere business Desktop, kan men op een hiërarchische wijze van een 'hoog' proces niveau naar een gedetailleerd proces niveau navigeren. In feite heeft Inventive hiermee een 'mini website' binnen haar ERP systeem gecreëerd. De doelstelling van onze consultants in de implementatie fase is dan ook de meest voorkomende processen binnen de organisatie samen met u uit te tekenen en vervolgens de bijbehorende ERP functionaliteit in te richten.

Voor de goede orde, het Inventive ERP systeem bewaakt de rechten en privileges. Hiermee kan dus elk proces visueel worden weergeven aan uw medewerkers en daarmee de gewenste structuur en overzicht worden bereikt, hetgeen niet betekent dat elke gebruiker dezelfde ERP functionaliteit kan zien/opstarten. Onderstaand volgen enkele voorbeeld desktops waaronder rapportages en/of gewenste functionaliteit opgevraagd kan worden, en het mooie hiervan is dat dit geheel zelf ingericht kan worden.

Online Inventive ERP platform


Het Inventive ERP-platform kenmerkt zich door gebruiksvriendelijkheid, uitgebreide mogelijkheden, aansluiting op technische wereldstandaards en een open communicatie met systemen van derden. Inventive biedt hiermee een all-inclusive ERP-oplossing die beschikbaar is op uw eigen server en netwerk of in de Cloud (Inventive Online) waardoor u 24 uur per dag en 7 dagen per week overal ter wereld de beschikking heeft over uw ERP-oplossing. Het Inventive ERP Platform beschikt over meer dan 1.300 functies verdeeld over 10 deelsystemen.