Contact us

Zakelijk gebruik mobiel wordt professioneler

Het zakelijk gebruik van mobiele apparatuur beperkt zich niet langer tot e-mail. Inmiddels gebruikt gemiddeld 80 procent meer dan 10 zakelijke apps mobiel. Dat blijkt uit het Security Risk Review van Mobile Iron, dat is gebaseerd op geanonimiseerde data die afkomstig zijn van 7800 gebruikers van deze leverancier van Enterprise Mobility Management (EMM) - beheertooling voor mobiele apparatuur. Stratos Komotoglou van MobileIron constateert dat hiermee duidelijk is dat het zakelijk gebruik van mobiele apparatuur een nieuwe fase in is gegaan. “De smartphone is er nu ruim tien jaar en door zorgen over beveiliging werden ze zakelijk voornamelijk voor e-mail gebruikt. Dat heeft heel lang geduurd.”

In Nederland is dit nog sterker dan het wereldwijde gemiddelde; hier heeft 90 procent van de zakelijke gebruikers meer dan 10 zakelijke mobiele apps in gebruik. Komotoglou: “Dat is de hoogste score wereldwijd en dat is te danken aan het feit dat Nederland open staat voor nieuwe technologieën.”
 

Weinig dwang
Uit het onderzoek blijkt ook dat zo’n 45 procent van de bedrijven zijn medewerkers geen duidelijke beleidsregels oplegt voor het zakelijk gebruik van mobiele apparatuur zoals smartphones en tablets.
Nederlandse gebruikers van mobiele apparaten houden zich – zeker vergeleken met gebruikers uit andere landen – keurig aan de beveiligingsrichtlijnen van werkgevers. Hier functioneert 74 procent van de apparaten volgens de richtlijnen. Niet alleen is dit ook nog eens beter dan vorig jaar, toen 28 procent van de mobiele apparaten in Nederland er niet aan voldeden. Ook is het percentage bedrijven dat vermissingen van bedrijfsapparaten meldt, gelijk gebleven op 41 procent terwijl dat in de meeste andere landen is gestegen.
 

Apple veruit favoriet
Mobile Iron constateert ook dat iOS onder zakelijke gebruikers wereldwijd het meest gebruikt wordt. “Het trekt de minste hoeveelheid malware aan. Het is ook met de minste inspanningen veiliger te maken. Maar wat het ook aantrekkelijk maakt is het gebruiksgemak, zowel voor de IT-afdeling als voor de eindgebruikers. En dat laatste zorgt voor een betere acceptatie van het apparaat. En succes dan wel falen gaan hier hand in hand met de acceptatie van zulke apparatuur.”

In Nederland werkt 71 procent van de mobiele apparaten onder iOS, 28 procent onder Android en 1 procent onder Windows Mobile. Waar Nederland negatief uitblinkt is in jailbreaken. 15 procent van de bedrijven rapporteert apparaten waarvan de door de leverancier meegeleverde beveiliging is aangetast. In de meeste gevallen zijn deze toestellen gejailbreakt. Alleen België scoort hier hoger en wel op 16 procent.

Bron: http://agconnect.nl/artikel/zakelijk-gebruik-mobiel-wordt-professioneler