Contact us

Nederland scoort goed op privacy ten opzichte van 7 andere EU-landen

De Universiteit Leiden concludeert in een onderzoek dat zij in opdracht van het WODC heeft uitgevoerd, dat Nederland het goed doet op privacygebied in vergelijking met zeven andere Europese landen.

In het onderzoek is gekeken naar verschillende aspecten die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens. Zo werden Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Roemenië en Italië onderling vergeleken op het gebied van onder meer beleid, wetgeving en toezicht. Daarbij zou Nederland het 'in de meeste gevallen bovengemiddeld goed doen'. De federale overheid van Duitsland zou het over het algemeen nog iets beter doen, stellen de onderzoekers van eLaw.

Een van de conclusies van het onderzoek is dat Nederlanders een hoge mate aan bewustzijn en zelfredzaamheid hebben ten aanzien van de bescherming van hun persoonsgegevens. Dat zou onder meer komen door de aandacht voor het onderwerp in de media en de politiek. De nadruk van het debat zou echter vaak liggen op het thema privacy tegenover veiligheid. In andere landen is meer aandacht voor innovatie en grondrechten. Aan de andere kant maken Nederlanders zich weinig zorgen over de frauderisico's van het online achterlaten van hun gegevens.

 Cijfers zijn gebaseerd op Eurobarometer 431

Ook keken de onderzoekers naar de toezichthouders in de verschillende landen. Daarbij kwam naar voren dat de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens goed bekend is bij burgers en dat het personeel, het budget en de boetebevoegdheden vergelijkbaar zijn met die in de andere onderzochte landen. De helft van de Nederlandse burgers zou weleens van de toezichthouder hebben gehoord. Daar staat tegenover dat de organisatie volgens de onderzoekers niet wordt gevreesd en dat ze nauwelijks aan klachtenbehandeling doet. Dat de waakhond niet wordt gevreesd, zou in de toekomst kunnen veranderen door hogere boetes en strengere handhaving.

Verdere conclusies zijn dat Nederland goed is voorbereid op de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die volgend jaar van kracht wordt. Een verbeterpunt is onder meer dat privacy- en burgerrechtenorganisaties meer budget en bekendheid kunnen gebruiken.