Dashboard

Skip to Recently Updated

Heeft u vragen m.b.t. Inventive? 
Neemt u gerust contact met mij op. 
Ik sta u graag te woord.


Inventive Software is sinds 1987 actief als creatief en innoverend softwarehuis. Sindsdien heeft Inventive Software consequent en zonder onderbreking gebouwd aan standaard financiële en ERP programmatuur, indien gewenst met geïntegreerde klantspecifieke aanpassingen voor bedrijven en organisaties in diverse branches.

Een belangrijk kenmerk van ons ERP platform is het feit dat het op het Windows, Apple en internet of in een gemixte omgeving kan worden ingezet. Tweede belangrijke kenmerk is de variabele schaalgrootte, waardoor het systeem naar behoefte kan worden vergroot of verkleind. Inventive is dan ook geschikt voor verschillende soorten organisaties van groot tot klein en toepasbaar in allerlei branches.

En Inventive kent naast het traditionele afrekenmodel op basis van het 'gebruiksrecht', ook het Pay-Per-Use model. U betaalt dan niet voor een licentie of het gebruiksrecht van de software maar voor het echte 'verbruik'. Dit houdt in dat u alleen betaalt voor de hoeveelheid aangeklikte functies. Klikt u niet op een functie dan betaalt u ook niets! Dit betekent voor u een eerlijkere en overzichtelijkere afrekenmodel. En het mooiste is dat de prijs van het onderhoud van de software al in de klikprijs zit verwerkt!

Inventive bepaalt op basis het 'klikgedrag' van al haar gebruikers welke ERP functies veel en weinig worden gebruikt. Op basis hiervan is de klikprijs per functie bepaald. Voor nieuwe gebruikers van het Inventive ERP platform kan op basis van branchegegevens en aantal gebruikers het gemiddeld 'verbruik' worden bepaald. Op basis hiervan wordt een maandelijkse voorschot gesteld. Maar omdat elke organisatie uniek is, vindt er net als bij uw energiebedrijf een jaarlijkse verrekening plaats. Lees meer in onze publicatie in de automatiseringGids.

Wij begrijpen uw mensen & bedrijfsprocessen

Inventive begrijpt met welke processen uw organisatie werkt. Om u hierbij nog beter te ondersteunen, staat Inventive tot uw beschikking met haar 10 deelsystemen binnen één geïntegreerd ERP platform. Zo hebben veel organisaties naast een goed ERP platform, een sterk toenemende vraag naar het organiseren en structureren van de grote hoeveelheid 'sociale' bedrijfsgegevens. 

Hierbij kunt u denken aan email-correspondentie, bedrijfsdocumenten, verslagen, intranet, website of een communicatie- en samenwerkings-portalen met uw klanten/leveranciers. In Inventive is het Sociaal Bedrijfssysteem als deelsysteem geïntegreerd. 

Demonstratie Online Inventive ERP & App's

Met Inventive ERP hebben relaties 24 uur per dag en 7 dagen per week overal ter wereld de beschikking hebben over hun complete financiële & ERP-oplossing via het Internet. Geen omslachtige technische constructies meer, maar een eenvoudige en veilige oplossing via het internet voor tablet, laptop, PC of Apple. Dat dit kan bewijst onze ERP Demo Portaal !!!.

Inventive biedt u tevens één App die meer dan 1.100 ERP functies bevat. Zowel voor iOS als Android, beide zijn tevens te downloaden voor demonstratie doeleinden.