Blog 1 maart 2019 door Jasper de Vreugt

Inventive is ISAE3402 type I gecertificeerd

Met gepaste trots kunnen wij melden dat Inventive Online met ingang vanaf 1 maart ISAE3402 type I gecertificeerd is.

Steeds meer applicaties worden tegenwoordig aangeboden als Cloud Service of via SaaS providers. Hierdoor neemt de vraag naar een ISAE3402 verklaring toe, omdat bedrijven graag garanties willen hebben op zaken als dataprotectie, fraudepreventie en bescherming van persoonsgegevens. Om Inventive Online klanten meer zekerheid te verschaffen over de betrouwbaarheid van de uitbestede processen en de effectiviteit van de geïmplementeerde interne beheersmaatregelen heeft Inventive een audit procedure opgestart om een ISAE 3402 verklaring te verkrijgen. Met gepaste trots kunnen wij melden dat Inventive Online met ingang vanaf 1 maart ISAE3402 type I gecertificeerd is.

Wat is ISAE3402
De ISAE 3402 verklaring is een internationale standaard voor bedrijven die outsourcing als dienstverlening aanbieden. Doel van deze verklaring is klanten zekerheid bieden over de kwaliteit van de dienstverlening. Een gecertificeerde accountant heeft vastgesteld dat Inventive haar beheersmaatregelen en -doelstellingen heeft beschreven en geimplementeerd in de bedrijfsvoering. Hiermee is ISAE 3402 een waarborg dat de organisatie ‘in control’ is. Om deze verklaring te bemachtigen, wordt door een onafhankelijke auditor gecontroleerd op:

Beheersmaatregelen voor financiële processen;

Betrouwbaarheid van het primaire proces;

Informatiebeveiliging;

Continuïteit.

Toekomstige ontwikkelingen
Inventive klanten die hun diensten aan ons uitbesteden weten dankzij deze verklaring dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de uitbestede processen onder controle is. Natuurlijk mag u van ons verwachten dat wij deze lijn voort zullen zetten. Zo zijn wij voornemens om de audit van het op te stellen ISAE3402 Type II rapport begin volgend jaar uit te voeren om de continuerende werking van de controls te bewijzen. Dit zal structureel jaarlijks worden gedaan, zodat u ervan uit kan blijven gaan dat we niet alleen in control zijn, maar dit in de toekomst ook blijven!

ISAE 3402 verklaring opvragen
Het ISAE 3402 rapport bevat een algemene verklaring en beschrijving van de scope met daarin een raamwerk voor risicomanagement en interne controle. Naast deze onderdelen is er een matrix opgenomen met daarin een gedetailleerde beschrijving van beheersdoelstellingen, beheersmaatregelen en de testen van de externe accountant. Het ISAE 3402 rapport bevat vertrouwelijke informatie, waardoor deze niet vrijelijk beschikbaar is gesteld op onze website. U kunt het rapport bij ons aanvragen, waarna wij deze aan u beschikbaar kunnen stellen.